Άριστη επιλογή!

Πλούσιο φωτογραφικό υλικό

Ξενοδοχείο Nantin Ιωάννινα

Πλούσιο φωτογραφικό υλικό

Φωτογραφίες

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ

Το ξενοδοχείο μας πιστοποιήθηκε με το σήμα «Ελληνικό Πρωινό» για το μοναδικό από άποψη επιλογών και γεύσεων πρωινό, βασισμένο κατά κύριο λόγο στην ελληνική μαγειρική παράδοση και τους καρπούς της ελληνικής γης.