Ξενοδοχείο Nantin Ιωάννινα

Χρήσιμες πληροφορίες

Άριστη επιλογή!

Χρήσιμες πληροφορίες

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ

Το ξενοδοχείο μας πιστοποιήθηκε με το σήμα «Ελληνικό Πρωινό» για το μοναδικό από άποψη επιλογών και γεύσεων πρωινό, βασισμένο κατά κύριο λόγο στην ελληνική μαγειρική παράδοση και τους καρπούς της ελληνικής γης.