Ξενοδοχείο Nantin Ιωάννινα

Τα πάντα για το περιβάλλον

Άριστη επιλογή!

Τα πάντα για το περιβάλλον

Eco Friendly

WiFi

Συνειδητοποιώντας το μεγαλείο του υγιούς περιβάλλοντος, έχουμε αναπτύξει πλήρως οικολογική συνείδηση, η οποία μας ώθησε να εφαρμόσουμε στο ξενοδοχείο μας τακτικές άκρως φιλικές προς το περιβάλλον.

Πράσινες πρακτικές του ξενοδοχείου Nantin:

 • Φωτοβολταϊκό σύστημα net metering 10 kw.
 • Χρήση λαμπτήρων LED και εξοικονόμησης ενέργειας για το φωτισμό των εγκαταστάσεων (δωμάτια, εσωτερικοί κοινόχρηστοι χώροι, εξωτερικοί χώροι, κ.λπ.).
 • Εγκατεστημένοι ηλεκτρονικοί θερμοστάτες στα δωμάτια για τον έλεγχο και την αυτονομία του συστήματος θέρμανσης ή κλιματισμού.
 • Χρήση ειδικών καρτών (keycard) για τον έλεγχο του φωτισμού και κλιματισμού στα δωμάτια.
 • Χρήση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ενεργειακά αποδοτικών, με πιστοποιημένη χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση.
 • Τήρηση αρχείων συντήρησης των εγκαταστάσεων της ξενοδοχειακής μονάδας.
 • Παρότρυνση των πελατών από τη διοίκηση για επαναχρησιμοποίηση των πετσετών ή και των σεντονιών για διάρκεια διαμονής πέραν της μιας διανυκτέρευσης.
 • Υδραυλικό σύστημα ελεγχόμενης ροής στα καζανάκια.
 • Προσεκτικά ρυθμισμένοι χρονοδιακόπτες για τον κοινόχρηστο φωτισμό (κοινόχρηστες τουαλέτες, διάδρομοι κ.λπ.).
 • Ελαχιστοποίηση σπατάλης και απορριμμάτων στο μέγιστο βαθμό.
 • Τοποθέτηση μπλε κάδων ανακύκλωσης σε δωμάτια και κοινόχρηστους χώρους.
 • Αποφυγή άσκοπης χρησιμοποίησης ηλεκτρικών συσκευών.
 • Επαρκή θερμομόνωση της ξενοδοχειακής μονάδας.
 • Ενεργειακά τζάμια και κουφώματα σε όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου.
 • Ηλιακοί συλλέκτες για τα ζεστά νερά χρήσης.
 • Χρησιμοποίηση αντλίας θερμότητας για θέρμανση και ψύξη όλου του ξενοδοχείου.
 • Κοινοποίηση στο σύνολο του προσωπικού της προσανατολισμένης προς την προστασία του περιβάλλοντος πολιτικής λειτουργίας του ξενοδοχείου.
 • Όλα τα γυάλινα μπουκάλια, μετά την κατανάλωση του περιεχομένου τους, επιστρέφονται στον αρχικό προμηθευτή.
 • Ανακύκλωση μπαταριών από το πρόγραμμα της εταιρείας ΑΦΗΣ μέσω του ειδικού κάδου.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ

Το ξενοδοχείο μας πιστοποιήθηκε με το σήμα «Ελληνικό Πρωινό» για το μοναδικό από άποψη επιλογών και γεύσεων πρωινό, βασισμένο κατά κύριο λόγο στην ελληνική μαγειρική παράδοση και τους καρπούς της ελληνικής γης.